1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 228/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 228/2019 г.

18.06.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 21, ал. 2, 3, 4, 5 и 6; чл. 28, ал. 1 - в частта относно „събиране“; чл. 28, ал. 2; чл. 29, ал. 1; чл. 30, ал. 1; чл. 30, ал. 2 - в частта относно „събиране“ и чл. 31, ал. 5 в частта относно „събиране..., транспортиране“ от Наредба за управлението на отпадъците на територията на Община Ямбол, приета с Решение № XXIII/21.06.2013 г. на Общински съвет – Ямбол, по което е образувано адм. дело № 228/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 19.09.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете