1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 212/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 212/2019 г.

04.06.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на чл. 37, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 1 в частта относно „събиране“, чл. 39, ал. 1 в частта относно „събиране,… транспортиране“ и чл. 50-52 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Елхово, приета от Общински съвет – Елхово с Решение № 408/36/3 по Протокол № 36 от 24.07.2014 г., изменена с Решение № 425/37/5 по Протокол № 37/11.09.2014 г., по което е образувано адм. дело № 212/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

Секретар: /п/ не се чете