1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 209/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 209/2019 г.

03.06.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на чл.7, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4; чл.9; чл.15, т.1 и т.2; чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3; чл.20; чл.40, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.41, ал.1; чл.41, ал.6, чл.41, ал.14 и чл.45, ал.5 от Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово, по което е образувано адм. дело № 209/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

Секретар: /п/ не се чете