1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 156/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 156/2019 г.

17.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Елхово на разпоредбите на чл. 24, т. 2 и т. 3   от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината, приета от Общински съвет – Болярово, по което е образувано адм. дело № 156/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 04.07.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете