1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 175/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 175/2019 г.

14.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.26 и чл. 31-чл.32 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Болярово, по което е образувано адм. дело № 175/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.06.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете