1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 174/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 174/2019 г.

14.05.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на чл.33 ал.1 и чл.38-чл.40 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тунджа, приета с Решение №94 по Протокол №8/29.03.2012 год. от заседание на ОбС- Тунджа, по което е образувано адм. дело № 174/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 13.06.2019 г. от 10:00 ч.

Секретар: /п/ не се чете