1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 151/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 151/2019 г.

25.04.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 54, чл. 55 и чл. 56 от Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община Стралджа, приета с решение № 419 по т. 2 от дневния ред на заседание на Общински съвет, Стралджа, проведено на 12.06.2014г., по което е образувано адм. дело № 151/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.06.2019 г. от 09:30ч.Секретар: /п/ не се чете