1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 115/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 115/2019 г.

28.03.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 25 ал. 1, чл. 26 ал. 2 и чл. 35 ал. 2 т. 1 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Тополовград, приета с решение № 86/27.04.2012г. на Общински съвет- Тополовград, по което е образувано адм. дело № 115/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 09:30 ч.Секретар: /п/ не се чете