1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 84/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 84/2019 г.

22.03.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 22, ал. 2, чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 35, ал. 3, т. 1 и чл. 39, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Тополовград,   приета с Решение № 86 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Тополовград, по което е образувано адм. дело № 84/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 09:30 ч.Секретар: /п/ не се чете