1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 88/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 88/2019 г.

19.03.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Елхово на разпоредбите на чл.20, ал.3, чл.24, ал.2, чл.37, ал.1, т.1, чл.38, ал.2, т.1, чл.39, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Болярово, по което е образувано адм. дело № 88/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 09:30 ч.Секретар: /п/ не се чете