1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 83/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 83/2019 г.

19.03.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на  разпоредбите на чл.28, ал.2 и чл. 52, ал.2 от Наредба № 18 за управление на горските територии, собственост на Община Стралджа, приета с Решение № 67  от протокол № 6 от 29.03.2012г. на Общински съвет Стралджа., по което е образувано адм. дело № 83/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 09:30 ч.Секретар: /п/ не се чете