1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 73/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 73/2019 г.

01.03.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на: чл.20, ал.2, чл.32, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.33, ал.3, т.1, чл.37, ал.2, т.1 и т.4 и чл.55, ал.2 от Наредба №20 за управление на горските територии на Община Болярово, по което е образувано адм. дело № 73/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 25.04.2019 г.Секретар: /п/ не се чете