1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 70/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 70/2019 г.

27.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на чл.20, ал.2, чл.29, ал.4, чл.30, ал.1, т.1 и т.4 и чл.45, ал.2 от Наредба №18 за управление на общинските горски територии, собственост на Община Елхово, приета с Решение № 15/3/5 от Протокол №3 от 22.12.2011 год. на ОбС-Елхово, по което е образувано адм. дело № 70/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 25.04.2019 г. от 10.00 ч.Секретар: /п/ не се чете