1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 69/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 69/2019 г.

27.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на чл.47 ал.3, в частта “ или оправомощено от него лице“ и чл.48 ал.2 т.2 и 3 от Наредба №15 за изграждане, стопанисване, опазване и контрол на зелената система на територията на община Елхово, приета с Решение №176/14/4 от 10.10.2008 год. на ОбС-Елхово, по което е образувано адм. дело № 69/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 25.04.2019 г. от 10.00 ч.Секретар: /п/ не се чете