1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 68/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 68/2019 г.

27.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на чл.51 ал.2, в частта “ или упълномощено от него лице“ и чл.52 ал.2 т.1 от Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Стралджа, приета с Решение №107 от Протокол №12 от 8.09.2008 год. на ОбС-Стралджа, по което е образувано адм. дело № 68/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 25.04.2019 г. от 10.00 ч.Секретар: /п/ не се чете