1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 41/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 41/2019 г.

06.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на чл.7 и чл.17 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", приета с Решение №144 по т.9 от Протокол №11/29.07.2008 г. на Общински съвет „Тунджа”, по което е образувано адм. дело № 41/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

Секретар: /п/ не се чете