1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 40/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 40/2019 г.

06.02.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, приета с Решение № 161 по т.14 от Протокол № 19/28.01.2009 г. на Общински съвет-Тополовград, по което е образувано адм. дело № 40/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 28.03.2019 г.

Секретар: /п/ не се чете