1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 30/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 30/2019 г.

31.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл. 40 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Тополовград,   приета с Решение № 68 от 30.04.2008 г. на Общински съвет – Тополовград, по което е образувано адм. дело № 30/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете