1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 23/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 23/2019 г.

23.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 5, ал. 2, чл. 25, ал. 7, чл. 41, т. 1 и чл. 45   от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с решение по Протокол № 19 от проведеното на 20.06.2005 г. заседание на Общински съвет – Елхово, по което е образувано адм. дело № 23/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете