1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 20/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 20/2019 г.

17.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.9, ал.1, чл.27, чл.29 и чл. 34 от Наредба № 13 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Болярово, приета с Решение № 108 по протокол № 11 от 17.09.2008г. на Общински съвет Болярово., по което е образувано адм. дело № 20/2019 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете