1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 22/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 22/2019 г.

17.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на чл.22, ал.1, т.1, чл.23, ал.8, чл.39, ал.2 и чл.40, ал.2 от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Тополовград, приета с Решение № 2 по т.2 от Протокол №16/31.03.2005 г. на Общински съвет Тополовград, по което е образувано адм. дело № 22/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Секретар: /п/ не се чете