1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 11/2019

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 11/2019 г.

11.01.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на чл. 35, ал. 5 и на чл. 37, ал. 2 в частта “от оправомощени от него лица“, двете от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет „Тунджа“-Ямбол, по което е образувано адм. дело № 11/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 28.02.2019 г.

 

Секретар: /п/ не се чете