1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 291/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 291/2018 г.

27.11.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 3, ал. 3; чл. 6, ал. 3; чл. 18, вр. чл. 16, т. 5 и на чл. 18, вр. чл. 17, т. 4, вр. чл. 16 от Наредба за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в Община Тополовград,   приета с Решение № 49 от 28.06.2007 г. на Общински съвет - Тополовград, последно изменена и допълнена с Решение № 151 от 03.08.2012 г., по което е образувано адм. дело № 291/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 17.01.2019 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете