1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 273/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 273/2018 г.

30.10.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на чл.21 ал.3 т.5 от Наредбата №1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на Община Елхово, приета с Решение №144/12/1 от 23.07.2008 год. от Протокол №12/23.07.2008 год.,последно изм. с решение №239/22/3 от 22.07.2017 год., по което е образувано адм. дело № 273/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 22.11.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете