1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 268/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 268/2018 г.

24.10.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на разпоредбите на чл. 61, ал. 1 и чл. 62 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приета на ІХ редовна сесия на ОбС-Ямбол, проведена на 30.07., 03.09., 10.09.2004 г., по което е образувано адм. дело № 265/2018 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Секретар: /п/ не се чете