1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 155/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 155/2018 г.

29.06.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 11.6, т. 2, чл. 12 т. 7, чл. 13.5.3, т. 2 и чл. 34.3, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол по което е образувано адм. дело № 155/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.09.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете