1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 145/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 145/2018 г.

21.06.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол ,на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 21 и чл. 26, ал.1 от Наредба за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол, приета с Решение № 19 от 10.09.2000г. на Общински съвет Ямбол, по което е образувано адм. дело № 145/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.09.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете