1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 138/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 138/2018 г.

04.06.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 3, чл. 6, ал. 2, т. 6, чл. 11, т. 7.2 и чл. 25, ал. 4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба № 19 за овладяване популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на Община Елхово, приета с Решение № 111/9/2/ от 28.06.2012г. на Общински съвет Елхово, по което е образувано адм. дело № 138/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 05.07.2018 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете