1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 110/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 110/2018 г.

17.05.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на чл. 13, т. 2 и т. 18 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, с приета с Решение по т. 10 на проведеното на 28.01.2016 г. заседание на Общински съвет - Ямбол, последно изменена и допълнена с Решение по т. 5 от заседанието на Общински съвет - Ямбол, проведено на 31.01.2018 г., по което е образувано адм. дело № 110/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.06.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете