1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 98/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 98/2018 г.

17.04.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата чл. 61 ал. 3 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приета от Общински съвет Ямбол, по което е образувано адм. дело № 98/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 07.06.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете