1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 96/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 96/2018 г.

12.04.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата е оспорен чл. 72 ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Тополовград, по което е образувано адм. дело № 96/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 17.05.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете