1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 34/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 34/2018 г.

07.02.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл. 21, ал. 4   от Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с решение   по Протокол № 19   от проведеното на 20.06.2005 г. заседание на Общински съвет – Елхово по което е образувано адм. дело № 34/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 01.03.2018 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете