1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 6/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 6/2018 г.

12.01.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл.188 във вр. с чл.181 ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 т. 10, чл. 20 ал. 1 т.3, 5, 7, чл. 20 ал. 2 и 3 и чл. 112, ал. 3 и 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, Болярово, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация – 2015-2019 г, по което е образувано адм. дело № 6/2018 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Секретар: /п/ не се чете