1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 1/2018 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 1/2018 г.

04.01.2018 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на чл. 11 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в сила от 23.12.2015 год., приет с Решение № 13/3/1 от Протокол № 3/23.12.2015 год. на ОбС-Елхово, изменен с Решение № 251/23/2 от Протокол № 23/4.09.2017 год. на ОбС-Елхово, по което е образувано адм. дело № 1/2018 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 08.02.2018 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете