1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 300/2017 г. (2)

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 300/2017 г.

09.11.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол,Административен съд - Ямбол, на осн. чл. 180 ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Кмета на Община Тунджа – гр. Ямбол на решение № 486/28.09.2017г., прието на заседание на Общински съвет”Тунджа”, с протокол № 28/28.09.2017г. с което „не приема предложения проект за решение“ за актуализация на бюджета на община „Тунджа“, по което е образувано адм.дело № 300/2017г. по описа на Административен съд-Ямбол, насрочено за 15.12.2017 г от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете