1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 292/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 292/2017 г.

18.10.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр.Ямбол на чл.15 ал.2 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Елхово, приета с решение по т. 2 от протокол № 39 от 05.03.2003г., с последно изменение с протокол № 5/25.02.2016г. на ОбС, Елхово, по което е образувано адм.дело № 292/2017г. по описа на Административен съд-Ямбол, насрочено за 23.11.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете