1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 290/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 290/2017 г.

17.10.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Ямбол на чл. 17 ал. 6 от Наредбата № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, приета от ОбС -Стралджа с Решение № 539 от Протокол № 42/24.03.2015 год., с последно изменение с Решение № 191 от Протокол № 15/23.12.2016 год., по което е образувано адм. дело № 290/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 23.11.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете