1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 267/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 267/2017 г.

26.09.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област – Ямбол, на Решение по т. 16 от Протокол № 26/27.07.2017 г. на Общински съвет – Болярово, взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, по което е образувано адм. дело № 267/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 26.10.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете