1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 191/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 191/2017 г.

17.07.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на са оспорени разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 11, вр. чл. 17, т. 12; чл. 39, ал. 1, т. 3, вр. чл. 4, т. 2; чл. 39, ал. 1, т. 13 вр. чл. 25, чл. 27, т. 1-3     от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, приета с Решение по т. 10 по Протокол № IV от проведеното на 28.01.2016 г. заседание на Общински съвет – Ямбол, по което е образувано адм. дело № 191/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 05.10.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете