1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 190/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 188/2017 г.

17.07.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 37, ал.2 от Наредба № 6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията   в Община Стралджа, по което е образувано адм. дело № 190/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 05.10.2017 г. от 09:45 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете