1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 181/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 181/2017 г.

11.07.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2 от Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елхово, по което е образувано адм. дело № 181/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 21.09.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете