1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 178/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 178/2017 г.

11.07.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на чл. 45 т. 2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, влязла в сила на 25.12.2004 год., последно изменение с Решение №ХХIII-6/21.06.2013 год., по което е образувано адм. дело № 178/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 14.09.2017 г. от 09:30 ч. 

 

Секретар: /п/ не се чете