1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 147/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 147/2017 г.

25.05.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.1, ал.1, т.4, вр.чл.16 - чл.19, и чл.34, ал.2, т.6, всички от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината, приета от Общински съвет Болярово(Наредба №7), по което е образувано адм. дело № 147/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 06.07.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете