1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 145/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 145/2017 г.

22.05.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на чл. 1 ал. 2, чл. 21 ал. 4, чл. 22, чл. 24 ал. 2, чл. 26 ал. 2, чл. 27, чл. 28 ал. 1 т. 4, чл. 31, чл. 34, чл. 66-68 от Наредба № 8 за управление на общинските пътища в Община Болярово, приета с Решение № 196 от 29.04.2005 год. на Общински съвет-Болярово, по което е образувано адм. дело № 145/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 04.07.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете