1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 144/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 144/2017 г.

23.05.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на чл. 45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, приета с решение по т. 3 на ХІV заседание на Общински съвет, Ямбол от 29.11.2016г., в сила от 01.01.2017г., по което е образувано адм. дело № 144/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 04.07.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете