1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 140/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 140/2017 г.

19.05.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.21, ал.4, чл.22, чл.24, ал.2, чл.26, ал.2, чл.27, чл.28, ал.1, т.4, чл.31 и сл., чл. 67 и чл.68 от Наредба № 13 за управление на общинските пътища в Община Елхово, по което е образувано адм. дело № 140/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 06.07.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете