1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 135/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 135/2017 г.

17.05.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на чл.3 т.13 Наредба №1 за осигуряване на обществения ред,безопасността на движението,пожарната и аварийна безопасност и опазване на общинската собственост на територията на Община Елхово, приета с решение по т.144/21/1 от 23.07.2008 год. на Общински съвет-Елхово, по което е образувано адм. дело № 135/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 04.07.2017 г. от 09:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете