1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 75/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 75/2017 г.

28.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 4 и чл. 20 от Наредба № 24 за приемане, преместване и отписване на деца в общински детски градини на територията на Община Болярово, приета с Решение № 200/30.01.2017 г. на Общински съвет – Болярово, по което е образувано адм. дело № 75/2017 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Секретар: /п/ не се чете