1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 77/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 77/2017 г.

23.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл. 24, от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Ямбол, приета с Решение по т.8, Протокол № ХІІ/28.09.2016 г. на Общински съвет Ямбол, по което е образувано адм. дело № 77/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 18.05.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете