1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 64/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 64/2017 г.

16.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.1, ал.2 и чл.22, ал.6, т.2 от Наредба за управление на общинските пътища в община Тополовград приета с Решение № 190 от Протокол № 22/31.03.2009 г. на Общински съвет-Тополовград, по което е образувано адм. дело № 64/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 27.04.2017 г. от 10:30 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете